Thursday, February 4, 2016

Love is in the air ♥

Riktig god torsdag :)

Ett av mine nyttårsforsetter for i år var å bruke mindre tid på nettet (mobil/data) å heller bruke mere tid på venner, familie og livet generelt.
Så langt så har jeg vært myyye flinkere. Å det føles så bra!
Har fått endel henvendelser fra flere av dere at dere savner meg inne på Instagram da. 
Dere er så gode! 
Fortvil ikke... Jeg kommer sterkere tilbake ;)
(Det er bare endel som foregår bak i kulissene hos "Home By Virginia" for tiden)

Når alt er i box så vil jeg være mere effektiv med den tiden jeg bruker på bloggen og på instagram slik at jeg fortsatt har tid til livet.
Jobbe en time med bloggen/insta på morgenen og en time eller to på kvelden.
Ellers så får det bli det jeg rekker innimellom i løpet av dagen.
Jeg ser at mange sitter døgnet rundt på insta/facebook der de poster bilder å kommenterer/liker bilder. Huff! Kom dere ut i verden (eller bare ta en liten titt rundt dere) å opplev litt ekte menneske kontakt. Det er jo så utrolig viktig å jeg blir helt skremt av å se denne "trenden".

Men nok om det...

I dag har jeg vært på "jobb" i markedsrådet igjen.
Vi holder på å ordner til "Love" dagene som arrangeres på Amfi senterene neste uke.


Jeg koser meg sånn :)

Ellers så har jeg også vært på min første time på PMTO (Parent Management Training - Orgeon) kurset som jeg skal gå på en dag i uken i et par mnd nå.
Jeg gleder meg til å lære mere om hvordan man takler hverdagen med barn som har adferdsproblemer.

Veldig interessante temaer som blir tatt opp å jeg er så utrolig takknemlig for at jeg har fått denne muligheten.
I fremtiden så har jeg veldig lyst til å adoptere eller være fosterfamilie for ett barn eller to å da er det gull verdt å ha et slikt kurs i ryggen.

Nå er det straks klart for middag før jeg skal på kino i kveld å se "The revenant"
Gleder meg! :)

Ha en fin kveld alle sammen ♥ 

Under her er litt info om PMTO for de som er interessert i det.

Parent Management Training – Oregon (PMTO)

Målet med behandlingen er at barn og foreldre kan gjenopprette en positiv relasjon for å bryte opposisjonell atferd og fremme positiv utvikling. 
Målgruppe: Tilbudet retter seg mot familier med  barn mellom 3 og 12 år med alvorlige atferdsproblemer, der samhandlingsmønstre mellom foreldre og barn kjennetegnes av gjensidig negativitet som har vedvart minimum et halvt år. Barnets symptomer utspiller seg ofte i form av konstant opposisjon, med liten vilje til samarbeid, mangelfull sinnekontroll, uvanlig stor trassighet og svake sosiale ferdigheter. Med økende alder, overføres reaksjonsmønsteret ofte til arenaer utenfor hjemmet. 
Målet med behandlingen er at barn og foreldre kan gjenopprette en positiv relasjon, slik at opposisjonell atferd brytes og positiv utvikling fremmes. For å oppnå dette, er fokus rettet mot at:
 • Foreldre gjøres til eksperter på eget barn, og terapeuten er foreldrenes aktive støttespiller
 • Foreldre og terapeut inngår i en gjensidig og forpliktende samarbeidsrelasjon basert på utprøving og erfaringsutveksling om foreldrenes konkrete hjemmeoppgaver
 • Familiens ressurser kartlegges og vektlegges i endringsarbeidet
 • Foreldre trenes i terapitimene i nye måter å møte barnet på ved hjelp av praktiske øvelser
 • Foreldre trenes i hvordan de kan opptre konsekvent i forhold til å følge opp hvilke regler og normer som gjelder i deres familie
 • Foreldre trenes i å være oppmuntrende når barnet trener inn nye ferdighetsområder og følger de forventinger og krav som på forhånd er formidlet til barnet
 • Foreldre trenes i hvordan de skal følge opp med milde negative konsekvenser når barnet ikke følger de forventninger eller regler som er formidlet til barnet på forhånd
 • Foreldre trenes i å gjenvinne kontrollen over seg selv og derved sikre at også barnet gjør det
 • Foreldre trenes i hvordan de kan tilrettelegge og følge opp aktiviteter i og utenfor hjemmet
 • I mange tilfeller er det i tillegg nødvendig å arbeide med ansatte i skole/barnehage
Arbeidsform
 • Ukentlige møter mellom terapeut og foreldre med fokus på suksess i handlingsalternativer
 • Begge foreldre må møte dersom de bor sammen, alternativt bør steforeldre delta
 • Barnet trekkes inn i behandlingsrommet ved behov
 • Foreldre og terapeut formulerer og evaluerer felles mål og delmål gjennom hele forløpet
Opplæring av PMTO-terapeuter og kvalitetssikring av metoden

Opplæring av nye PMTO-terapeuter skjer i samsvar med Atferdssenterets langsiktige plan for utprøving, implementering og spredning. Terapeutopplæring er ikke rettet mot enkeltpersoner, men mot tjenesteområder som vil forplikte seg i videreføring og implementering av PMTOs avledede intervensjoner, samtidig som tjenestestedene er villige til å bidra aktivt for å sikre høy metodeintegritet. Atferdssenteret er ansvarlig for sertifisering og veiledning av alle utdannningskandidater / sertifiserte terapeuter.
Kontaktinformasjon

Foreldre som ønsker tilbud om PMTO, enten individuelt eller i gruppe med andre foreldre, kan enten kontakte de kommunale hjelpetjenestene for barn og unge, den lokale poliklinikken for psykisk helsevern for barn og unge eller Bufetat sitt kontor innenfor egen region. Tilbudet er fremdeles ikke landsdekkende, men det fins en oversikt over hvor i landet tilbudet eksisterer på www.pmto.no

I tillegg til behandlingsmetoden PMTO, er det utviklet flere forebyggingsintervensjoner avledet av prinsipper fra PMTO, Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Disse forvaltes i kommunale tjenesteområder i noen utvalgte kommuner. 

For mer informasjon om PMTO som behandlingsmetode, kontakt Atferdssenteret

For mer informasjon om PMTO og TIBIR i din region, kontakt

Regionkoordinatoren i sør: Dag Erik Kristiansen
Regionkoordinatoren i øst: Sissel Torsvik
Regionkoordinatoren i vest: Jorid Bjørkås
Regionkoordinatoren i Midt-Norge: Terje Sliper
Regionkoordinatoren i nord: Elin Thue Berg


1 comment:

ƸӜƷ Thank you so much for your comment ƸӜƷ